ตะกร้า

ตะกร้าสินค้า

Home Page

Help Kids Make REAL Change

โครงการ Help Kids Make REAL Change เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะจุดประกายให้เยาวชนรู้จักส่งต่อการ ‘ให้’ ไปยังผู้อื่น
โดยนำความรู้ความสามารถที่ได้จากเรียนที่ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

จึงอยากชวนพี่ ๆ ทุกคนมาช่วยกันอุดหนุน เพราะรายได้จากการอุดหนุนสินค้าหลังหักค่าใช้จ่าย
จะนำกลับไปให้คืนสู่ชุมชน เพื่อเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป


“เพราะการให้ที่ดีที่สุด คือ ช่วยให้เด็ก ๆ ได้เป็นผู้ให้”
อุดหนุนสินค้าเด็ก ๆ ไฟ-ฟ้า